om arbetsintegrerande socialt företagande

BIIA ek. för.

BIIA är en ekonomisk förening, ett resurscentrum och arbetsintegrerande socialt företag som arbetar för att fler människor ska kunna delta i samhällsliv, arbete och företagande. Vi finns i Jämtland, Örebro län och Västra Götaland. Du kan också vara med. Välkommen!

Organisationsnummer: 769607-8661 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 0
Startår: 2001
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0761-33 41 94
E-post: kontoret@biia.se
Hemsida: http://www.biia.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Marieholmsvägen 2 c, 54243 Mariestad