om arbetsintegrerande socialt företagande

Lärjeåns Kafé&Trädgårdar, Vägen Ut! kooperativen

Lärjeåns Kafé&Trädgårdar är en plats där plantor och människor får gro och växa. Vi driver trädgårdsmästeri med inriktning på grönsaker och örter och även ett kafé med ekologisk profil. Vi har även konferens- och festlokal.

Organisationsnummer: 769609-4429 Antal anställda: 20
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 41
Startår: 2003
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Kultur, nöje, fritid
Odling, trädgårdsarbete
Turism
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:010-707 93 30
E-post: susana.krstic@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:Ekevadsvägen 5, 42465 Angered