om arbetsintegrerande socialt företagande

LIMAC

LIMAC har till ändamål att verka för människor som behöver arbetsträning, för att komma i arbete med varaktiganställning.

Organisationsnummer: 769617-1193 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 18
Startår: 2006
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Legoarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0325-781 00
E-post: info@limac.se
Hemsida: http://www.limac.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Storgatan 70, 51442 Limmared