om arbetsintegrerande socialt företagande

Macken Växjö ek. för.

Macken är ett socialt företag som hjälper människor som är långt ifrån arbetsmarknaden till individuell utveckling in i det svenska samhället genom att se till den enskilda individens behov och möjligheter. Många människor i Sverige befinner sig på ett eller annat sätt långt ifrån arbetsmarknaden. På Macken samlar vi ihop dessa individers intressen och erfarenheter för att, tillsammans med dem, utveckla sig själva. Det kan handla om allt från att lära sig cykla, coachas ut till en praktik som kan leda till betalt arbete i någon form eller att starta ett eget företag. Det viktigaste är att varje enskild individ utvecklas efter sitt behov och efter egen förmåga.

Ett viktigt mål i Mackens arbete är att försöka få individerna till självförsörjning. Vi har bland annat egen skola, svenska för invandrare och flera verkstäder – snickeri, textilverkstad, elektronikverkstad, två butiker, stadsodling, yrkesutbildningar på lätt svenska – lantbruksskola och företagarutbildning.

Organisationsnummer: 769611-7097 Antal anställda: 20
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 31
Startår: 2004
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Information, kommunikation, utbildning
Återvinning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:047-02 86 38 (Nydala), 047-02 06 25 (Företagscenter)
E-post: info@macken.coop
Hemsida: http://www.macken.coop
Län:Kronobergs län
Adress:Hjalmar Petris väg 50, 35246 Växjö