om arbetsintegrerande socialt företagande

Malung-Sälens föreningar AB (svb) och Malung-Sälens föreningar

Malung-Sälens föreningar är en ideell förening, en paraplyorganisation för de som är verksamma inom den sociala ekonomin i Malung-Sälens kommun. Social ekonomi avser organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Malung-Sälens föreningar AB (svb) bildades 2013 och är ett arbetsintegrerande socialt företag, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i företaget och delas inte ut i form av aktieutdelning. Aktiebolaget ägs till 100 % av den ideella föreningen Malung-Sälens föreningar.

Organisationsnummer: 556913-3480 och 884402-2056 Antal anställda: 18
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 19
Startår: 2002
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0280-105 00
E-post: info@msfmalungsalen.se
Hemsida: http://www.msfmalungsalen.se
Län:Dalarnas län
Adress: Postplan 2 C 78231 Malung