om arbetsintegrerande socialt företagande

Motala Återvinningsförening

Second hand-verksamhet, arbetar med humanitär hjälp lokalt och globalt. Erbjuder praktik och arbetsträning inom secondhand och restaurang. Vi finns både i Linköping och i Norrköping.

Organisationsnummer: 824000-8725 Antal anställda: 47
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 172
Startår: 1992
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hushållsnära tjänster
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0141-504 88
E-post: info@atervinningen.se
Hemsida: http://www.atervinningen.se
Län:Östergötlands län
Adress:Box 5040, Södra Allén 23-25, 59135 Motala