om arbetsintegrerande socialt företagande

Regis ek. för.

Tjänster inom digitalisering, geografisk information och tillgänglighet.

Organisationsnummer: 769605-8200 Antal anställda: 53
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 70
Startår: 2000
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:040-19 26 00
E-post: olle.nilsson@regis.se
Hemsida: http://www.regis.se
Län:Skåne län
Adress:Per Albin Hanssons väg 41, 21432 Malmö