om arbetsintegrerande socialt företagande

Via Helianthus ek. för.

Socialt företag vars verksamhetsidé är att erbjuda en varm, kreativ och utvecklande arbetsgemenskap för de som vill och kan arbeta men som ändå har svårt att få ett arbete. Tillsammans driver vi en second hand, bygdecafé, kvinnojour samt kvinnoboende.

Organisationsnummer: 769620-7740 Antal anställda: 31
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 80
Startår: 2009
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0292-712 00
E-post: info@solrosenheby.se
Hemsida: http://www.solrosenheby.se
Län:Uppsala län
Adress:Dalvägen 4, 74046 Östervåla