om arbetsintegrerande socialt företagande

Villa Vägen Ut! Revansch

Vi är ett personligt boende för män som vill bryta med missbruk och kriminalitet. Sedan flera år arbetar vi framgångsrikt med att motivera och stödja män att bygga upp ett nytt vardagsliv genom drogfritt boende, behandling och rehabilitering in på arbetsmarknaden. Vi arbetar enligt 12-stegsmodellen, MI (Motiverande intervju) samt erfarenhetsbaserad miljöterapi.

VI ERBJUDER

• Tydlig målsättning och individuell plan för varje boende.

• Motivationsgrupp.

• Nätverksbaserat arbete.

• Stöd i papparollen ur ett barnperspektiv.

• NA-möten eller liknande minst 2 ggr/vecka.

• Friskvård och aktiviteter 2 ggr/vecka.

• Personal dygnet runt med bred kompetens och egen erfarenhet av missbruk och kriminalitet.

• DOK – Dokumentation av vård och behandling riktat till personer med alkohol och drogproblem.

• Karriärstöd som ger stöd när det är dags att gå vidare till arbete/studier.

• Skräddarsydd utsluss med eftervård.

Organisationsnummer: 769616-6698 Antal anställda: 7
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 7
Startår: 2008
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Övrig service Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet

Kontaktinformation

Telefon:06 - 053 78 78
E-post: villarevansch@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop/boende/villa-vagen-ut-revansch
Län:Västernorrlands län
Adress:Herrgårdsbacken 3, 863 35 Sundsbruk