om arbetsintegrerande socialt företagande

Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan 20 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice. Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland Yalla Trappans medarbetare och praktikanter har vi gemensamt skapat en livskraftig och stabil verksamhet präglad av solidaritetstänkande och innovationsrikedom.

Organisationsnummer: 802446-9044 Antal anställda: 34
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 88
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Information, kommunikation, utbildning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:040-21 86 30
E-post: christina@yallatrappan.se, therese@yallatrappan.se
Hemsida: http://www.yallatrappan.se
Län:Skåne län
Adress:von Rosens väg 1, 21366 Malmö