om arbetsintegrerande socialt företagande

DEL-TA Produktion AB

Bolagets syfte är att ge människor som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad livskvalitet. Verksamheten bedrivs i Kalmar och Nybro och sysselsätter ca 267 personer varav 185 i Kalmar och 82 i Nybro. Sysselsättningen skapas främst via legoproduktion i form av monterings- och packningsarbeten samt servicetjänster i olika former.

Vidare erbjuder företaget e-handel (3-partslogistik) samt arbetslivstjänster. Verksamheten är en arena för arbetsprövning, arbetsträning och arbetspraktik där personer i verklig produktionsmiljö kan pröva och träna sina förutsättningar för arbete.

Bolaget utgör således en växtplats för människor som behöver komma närmare arbetsmarknaden.

Organisationsnummer: 556442-5154 Antal anställda: 120
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 267
Startår: 1997
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Legoarbete
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0480-42 57 00
E-post: info@del-ta.se
Hemsida: http://www.del-ta.se
Län:Kalmar län
Adress:Kungsgårdsvägen 70, 39353 Kalmar