om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägen ut! Bygg & Snickeri

Sellj är ett litet bygg- och snickeriföretag med bred kompetens inom byggsektorn. Vi har många års erfarenhet av såväl omfattande projekt som mindre ROT-uppdrag för privatpersoner. Vi utför renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller bygger nytt utifrån kundens önskemål och behov. Vi åtar oss både mindre och större projekt. Vi är nöjda när kunden är nöjd. Vi arbetar alltid i nära samarbete med kunden och oavsett uppdrag har vi kundens önskemål i centrum. För oss är nöjda kunder, kvalitet och kostnadsmedvetenhet viktigt. Vi tillverkar efter beställning såväl trädetaljer som möbler och inredning med högsta kvalitet.

Organisationsnummer: 769616-1582 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 3
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0705-47 41 96
E-post: byggochsnickeri@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:Fiskhamnsgatan 41 D, 41458 Göteborg