om arbetsintegrerande socialt företagande

Eskilstuna Elektronikåtervinning Ek. för.

Arbetsuppgifterna består av att demontera elektriska och elektroniska produkter, att avlägsna alla miljöstörande komponenter. På uppdrag av arbetsförmedlingen och andra myndigheter, genomför vi arbetsförmågeutredningar. Även praktik, arbetsträning, fas 3 etc.

Organisationsnummer: 769623-9982 Antal anställda: 19
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 42
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hushållsnära tjänster
Transport
Återvinning
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:016-710 10 28, 0703-23 45 66
E-post: ivanco.tudzarovski@eskilstuna.se
Hemsida: http://www.elektroniken.nu
Län:Södermanlands län
Adress:Filargatan 3, 63229 Eskilstuna