om arbetsintegrerande socialt företagande

JobbKlotet

JobbKlotet är ett socialt arbetsintegrerande företag där varje anställd medarbetare erbjuds delägarskap/medlemskap i föreningen. Vi äger vårt företag tillsammans. Även de personer som inte är medlemmar i föreningen, men verkar inom dess ramar har medinflytande på verksamheten.

JobbKlotet binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och egenmakt, med marknadens behov av produkter & tjänster samt samhällets behov av tjänster. Vi driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utföra arbete till 100 % av sin egna kapacitet.

Vår verksamhetsidé är att hitta nya hållbara arbetstillfällen inom vårt geografiska närområde. Vi arbetar lösningsfokuserande och målinriktat mot att finna produkter och tjänster vi kan erbjuda marknaden. Majoriteten av våra projekt bedrivs i gruppform och alla deltagare finns med i beslutsprocessen, att arbeta ensamt är inte socialt, därför försöker vi undvika detta.

Organisationsnummer: 769624-1251 Antal anställda: 14
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 35
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Legoarbete
Personaluthyrning, bemanning
Övrig service
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0760-28 00 14
E-post: info@jobbklotet.se
Hemsida: http://www.jobbklotet.se
Län:Blekinge län
Adress:Thure Carlssons väg 2, 29435 Sölvesborg