om arbetsintegrerande socialt företagande

Kraterkraft Ekonomisk Förening

Kraterkraft är en ekonomisk förening och ett socialt företag i Delsbo som har funnits sedan 2004. Det startade som ett EU projekt av Mikael Damberg, Företagsattityd. Vi har många grenar bland annat en butik, en syateljé, städning, trädgårdsgrupp, flyttfirma och ett bärlag som bär kistan vid begravningar.

Verksamheten anpassas efter medarbetarna, vilket innebär att man gör det bästa
av de resurser som finns och att alla arbetar efter sin egen förmåga. De här förutsättningarna kräver att företagen hittar nya marknader och sätt att ta tillvara outnyttjade resurser hos människor. På så sätt breddas arbetsmarknaden och fler kommer ut i meningsfullt arbete. Medarbetarna driver och äger företaget gemensamt. Det skapar delaktighet och medbestämmande som ger en stark ansvarskänsla hos medarbetarna.

Organisationsnummer: 769625-4858 Antal anställda: 10
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 14
Startår: 2004
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0653-105 11
E-post: info@kraterkraft.se
Hemsida: http://www.kraterkraft.se
Län:Gävleborgs län
Adress:Köpmangatan 1, 82060 Delsbo