om arbetsintegrerande socialt företagande

RePike

RePike är ett arbetsintegrerat socialt företag, en mellan-arbetsplats i Skellefteå som bedriver näringsverksamhet och integrerar människor i arbetslivet. Vi återinvesterar ev. vinst tillbaka till verksamheterna. Vi har sysselsättning- rehabiliteringsplatser och vidareslussning till  arbete, praktik, utbildning och/eller anställning hos oss. Vi riktar oss också till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och vi säljer tjänster till företag och offentlig sektor.

Viktigt för oss är individens val och önskemål, med en individuellt utformad plan kan vi verka för stöd och framgång. Målsättningen med placeringar hos oss är arbete i någon form, anställning i vår verksamhet, praktik/sysselsättning, studier eller skapande av företag. Vår verksamhet är inriktad på att övervinna hinder som är lokaliserade i individens livssituation.

RePike arbetar mot samhälleliga och sociala mål, samhällsnyttan och erbjuder olika arenor i drogfria miljöer. Grundläggande fokus är de processer som hjälper individen att hitta sina egna styrkor och resurser för att utifrån sin förmåga kunna uppnå sina livsmål och komma till egen försörjning.

Individen deltar i aktivitet hos oss enligt överenskommelse och planering. Enskilda samtal sker kontinuerligt. Vi tittar på tidigare arbetslivserfarenheter/ utbildning, samt klientens egna önskemål och livsmål, etc. Arbetsuppgifter individanpassas med pedagogisk struktur. Individuell planering görs för varje individ. Förhållningssätt och samtalsmetodik grundas på motivation och ramen är lösningsfokuserat arbete.
RePike erbjuder individplaceringar inom:

Café med Fikaförsäljning, planering, bakning, med mera.
Retrobutik med butiksarbete, skyltning, fotografering m.m.
Legoarbete, montering och paketering. Enklare reklamutskrifter.
Kreativ Verkstad, som väcker och motiverar individens kreativitet.
Arbetsmarknadens krav. Förberedande kunskaper för att gå vidare till arbete eller praktik
Workbox för språkträning.

Organisationsnummer: 556957-7561 Antal anställda: 1
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 10
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Information, kommunikation, utbildning
Legoarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:070 - 395 52 29
E-post: anki.sall@repike.nu
Hemsida: http://www.repike.nu
Län:Västerbottens län
Adress:Storgatan 31, 931 32, Skellefteå