om arbetsintegrerande socialt företagande

Värpinge Grön LivsCultur AB (svb)

Föremålet för bolagets verksamhet är habilitering, rehabilitering, integrationsarbete, hantverksarbete, livsmedelsberedning, livsmedelsförsäljning, restaurang och kaféverksamhet, golfverksamhet, lantbruk, trädgårdsentreprenad, skogsentreprenad, mark- och byggentreprenad, handel inom nämnda områden, fastighetsförvaltning samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget är ett ”Socialt företag” som arbetar kreativt för att utbilda, utveckla och skapa sysselsättning för människor i behov av ett socialt sammanhang, vilket kan leda till anställning och/eller ett meningsfullare liv. Bolaget ska också verka för att sprida information till skolor m.m. om ”grön livskultur” bland annat ekologiskt hållbar odling/djurhållning/livsmedelsberedning.

Organisationsnummer: 556960-8838 Antal anställda: 2
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 23
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0705-18 91 30
E-post: hakan@varpinge.se
Hemsida: http://socialinnovationskane.se/100-sociala-innovationer-/varpinge-golfbana-och-gardsbutik/
Län:Skåne län
Adress:Rinnebäcks gård, Värpinge, 22763 Lund