om arbetsintegrerande socialt företagande

Kristianstad Lego AB

Arbetsträning/rehabilitering. Arbetet sker i industriell miljö med inriktning mot monteringsarbete packetering samt trädgårds- och fastighetsskötsel.

Vän o ledsagarservice drivs som ren social verksamhet

Organisationsnummer: 556533-5758 Antal anställda: 50
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 175
Startår: 1996
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Legoarbete
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:044-590 05 09
E-post: thomas.fasth@kristianstadlego.se
Hemsida: http://www.kristianstadlego.se
Län:Skåne län
Adress:Stridsvagnsvägen 10B, 29139 Kristianstad