om arbetsintegrerande socialt företagande

Bevara Digitalt

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sälja tjänster inom servicetjänster, administration, digitalt bevarande av foto, text och film. Digitalt inskanning och restaurering av foton, diabilder, negativ och text.

Organisationsnummer: 769628-3121 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 10
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Kultur, nöje, fritid
Övrig service
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0707-60 60 71
E-post: bevaradigitalt@gmail.com
Hemsida: http://www.bevaradigitalt.se
Län:Norrbottens län
Adress:Mjölkuddsvägen 299, 97343 Luleå