om arbetsintegrerande socialt företagande

Karins Döttrar, Vägen Ut! kooperativen

Vi är ett Väv- och konsthantverkskooperativ som välkomnar kvinnor på arbetsträning och arbetsrehabilitering. Här finns stöd att komma igång att arbeta i sin egen takt. Här finns lugn och ro att landa och utvecklas. Vi är en liten och personlig arbetsplats. Tillsammans ansvarar vi för de dagliga arbetsuppgifterna. Målet med arbetsträningen/arbetsrehabiliteringen är att gå vidare med ett arbete, bra socialt nätverk och en aktiv fritid. Vi har en butik där vi säljer de egentillverkade konsthantverken.

Organisationsnummer: 769609-3348 Antal anställda: 6
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 17
Startår: 2004
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hantverk, konst
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:031 - 701 77 17
E-post: karinsdottrar@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:Fiskhamnsgatan 41 D, 414 58 Göteborg