om arbetsintegrerande socialt företagande

Le Mat Bed & Breakfast Göteborg

Le Mat är ett hotell. Vi säljer gästnätter av hög kvalitet samtidigt som vi skapar arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Organisationsnummer: 769621-0348 Antal anställda: 12
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 26
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Turism
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:031-20 48 00
E-post: goteborg@lemat.se
Hemsida: http://www.lemat.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Fiskhamnsgatan 41 D, 41458 Göteborg