om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetslivskraft

Arbetslivskraft skall verka inom den tredje sektorn och den sociala ekonomin som en välfärdsleverantör vars primära syfte är att få människor som varit utanför arbetsmarknaden en längre period att bli självförsörjande. Arbetslivskrafts grundläggande mål är att förbättra samhället, inte bara genom omfördelning av arbete och inkomst, utan också med en omfördelning av samhällets mänskliga resurser. Ambitionen är att nyttja och utveckla de kunskaper och färdigheter som redan finns i målgruppen.

Arbetslivskraft skall vara en aktör som kan förbättra samhällsaktiviteten genom att underlätta samordnade operationer mellan stat, kommun och näringslivet. Arbetslivskraft skall bygga upp det sociala kapitalet genom att ha bra kontakter med politiker och offentlig sektor. För att motivera och engagera näringslivet att samarbeta skall Arbetslivskraft använda en CSR-strategi för att bygga upp det sociala kapitalet och där företagen kan använda ansvarstagandet i sin marknadsföringsstrategi.

Vi arbetar med kundkommunikation på distans, exempelvis kundservice, callcenter, support och telefonförsäljning.

Organisationsnummer: 802476-7454 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 15
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Personaluthyrning, bemanning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga

Kontaktinformation

Telefon:08 - 550 178 88
E-post: hans.hellman@arbetslivskraft.se
Hemsida: http://www.arbetslivskraft.se
Län:Stockholms län
Adress:Gröndalsvägen 1, 15165 Södertälje