om arbetsintegrerande socialt företagande

FRISTAD entreprenad ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva ett arbetsintegrerande socialt företag genom caféverksamhet med:

- Aktiviteter riktade till olika målgrupper som besöker FRISTAD ENTREPRENAD.

- Kulturarrangemang.

- Försäljning av det som produceras i kooperativet.

- Catering, lokalvård och hunddagis.

- Arbetsträningsplatser, rehabiliteringsplatser och praktikplatser

- Annan därmed förenlig verksamhet

Organisationsnummer: 769627-1480 Antal anställda: 4
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 4
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning Sjukskrivna
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0705-75 40 02
E-post: kontakt@fristadentreprenad.se
Hemsida: http://www.fristadentreprenad.se
Län:Jämtlands län
Adress:Strandvägen 8, 83531 Krokom