om arbetsintegrerande socialt företagande

Goda Livet i Halmstad

Goda Livet i Halmstad bedriver café och catering-verksamhet i Halmstad kommun. Företaget driver idag 6 caféer i Halmstad kommun varav ett är Mjellby konstcafé. I företaget arbetar kvinnor från olika länder och verksamheten syftar också till praktisk språkträning i svenska. En del som är under utveckling är café i kombination med kulturevenemang av olika slag; musik, teater, film etc.

Organisationsnummer: 769625-6309 Antal anställda: 8
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 23
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Kultur, nöje, fritid
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Utländsk bakgrund
Unga

Kontaktinformation

Telefon:070 - 606 32 72
E-post: kristina.norrman@abf.se
Hemsida:
Län:Hallands län
Adress:c/o ABF SydHalland, Bolmensgatan 11, 302 66 Halmstad