om arbetsintegrerande socialt företagande

Naturjouren

"Till ömsesidig nytta för människa och natur" Naturjouren ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder gröna tjänster som gagnar biologisk mångfald och/eller skogens sociala värde och utgöra minsta möjliga belastning på miljö och klimat.

Naturjouren utövar tillsyn och skötsel av leder, utför naturvårdsröjningar och frihuggningar av värdefulla träd, vi utför inventeringar, medverkar i utveckling av nya och befintliga leder som ett led i folkhälsoarbete, rekreation och turism. Vi bygger gärdsgårdar, planerar och utvecklar trädgård och odling i stad och land. Vi åtar oss trädfällning, vedhantering och gårdsskötsel som beskärningar och snöskottning.

Vi som startat Naturjouren är en utomhuspedagog, en biolog och en naturhälsopedagog, vilket ger oss bredd att vägleda och utföra arbeten av mycket varierande slag i uterummet. I vårt nätverk ingår myndigheter och personer inom arbetsrehab och naturvård, landsbygdsutveckling, svenska kyrkan, turism, skog, trädgård och lärande.

Organisationsnummer: 769628-3758 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 7
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Odling, trädgårdsarbete
Turism
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0706-04 45 75
E-post: stefan@naturjouren.se
Hemsida: http://www.naturjouren.se
Län:Uppsala län
Adress:c/o Skoglund, Bergslagsresan 115, 75755 Uppsala