om arbetsintegrerande socialt företagande

JösseNavet Ekonomisk Förening

Vi är ett ASF som finns i Arvika och Charlottenberg. I vår verksamhet i Arvika har vi legoarbete mot industri och i Charlottenberg har vi en second-handbutik. Till målgruppen hör också långtidsarbetslösa.

Organisationsnummer: 769628-4434 Antal anställda: 6
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 20
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Legoarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna

Kontaktinformation

Telefon:Brunsberg: 0730-73 43 08, JösseTassen: 0761-48 45 74
E-post: jossenavet@jossenavet.se
Hemsida: http://www.jossenavet.se
Län:Värmlands län
Adress:Långvaksvägen 1 B 67134 Arvika