om arbetsintegrerande socialt företagande

Stilla Koncernen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva café och därmed förenlig verksamhet i vilken människor med psykisk ohälsa bereds arbete. Föreningens ekonomiska vinst skall återinvesteras i verksamheten.

Organisationsnummer: 769625-5996 Antal anställda: 9
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 12
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0723-51 06 33
E-post: info@vindstilla.com
Hemsida:
Län:Skåne län
Adress:Engelbrektsgatan 14, 21133 Malmö