om arbetsintegrerande socialt företagande

Friskvårdsklubben

Föreningen har som ändamål att bedriva friskvårdsverksamhet för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i form av idrottslig/fysisk aktivitet. Föreningen drivs i kooperativa former med en arbetsintegrerande inriktning. Vi är en brukarförening.

Organisationsnummer: 802440-7077 Antal anställda: 8
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 9
Startår: 2008
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Kultur, nöje, fritid
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:0790-27 66 34
E-post: info@friskvardsklubben.se
Hemsida: http://www.friskvardsklubben.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Kvartsekelsgatan 13 41509 Göteborg