om arbetsintegrerande socialt företagande

DialogKraft ABsvb

DialogKraft AB är ett socialt företag med ett tiotal anställda. Vårt huvudfokus är att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba tjänster. Att vi är ett socialt företag innebär bland annat att vi också arbetar aktivt med att skapa arbetstillfällen för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vår bas består av en handfull duktiga hantverkare som också fungerar som handledare för praktikanter och nyanställda som tidigare haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Några av våra stora uppdragsgivare är i dagsläget länsstyrelsen och Norbergs kommun.

Organisationsnummer: 556921-2128 Antal anställda: 11
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 13
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Legoarbete
Personaluthyrning, bemanning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik

Kontaktinformation

Telefon:0223-655057
E-post: ulrica@dialogkraft.se
Hemsida: http://dialogkraft.se
Län:Västmanlands län
Adress:Nygatan 2, 738 34, Norberg