om arbetsintegrerande socialt företagande

DialogKraft ABsvb

DialogKraft AB är ett socialt företag med ett tiotal anställda. Vårt huvudfokus är att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba tjänster. Att vi är ett socialt företag innebär bland annat att vi också arbetar aktivt med att skapa arbetstillfällen för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vår huvudsakliga inriktning är tillverkning av träemballage till exportindustrin där vi framförallt tillverkar lastpallar i specialmodeller som inte går att göra automatiserat. Vi har också viss grönyteskötsel och kulturmiljövård.

Organisationsnummer: 556921-2128 Antal anställda: 12
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 13
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Legoarbete
Personaluthyrning, bemanning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik

Kontaktinformation

Telefon:0223-65 50 57
E-post: ulrica@dialogkraft.se
Hemsida: http://dialogkraft.se
Län:Västmanlands län
Adress:Nygatan 2, 73834, Norberg