om arbetsintegrerande socialt företagande

Blekinge Natur- och Kulturvård AB

Vi sysselsätter och rehabiliterar människor som står utanför arbetsmarknaden. Ledningen har mycket stor bredd och kompetens avseende människors välmående samt stort engagemang för miljö, kultur och hållbar utveckling. Vi har en värdegrund skriven med syftet att vara konkret och att den ska kunna förstås och accepteras av våra medarbetare.
Vi jobbar främst med hållbar naturvård som vi ser som ett bra sätt att återfå arbetsförmågan, ge arbetslust och friskhet. Vi vårdar gamla byggnader med fönsterrenovering och annan byggnadsvård.  I vår snickarverkstad tillverkar vi fågelholkar och mycket mer bland annat av det material vi får över i naturvården. Hittar vi eller får gamla saker gör vi något fint av dem.
Vi arrangerar också utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap, social förmåga, projektledning, "starta eget" och "grön rehabilitering".
Vi åtar oss sysselsättningsprojekt där vi kan varva praktisk sysselsättning med teoretisk kompetenshöjning.
Vi värnar om människan och miljön. Vi är fem diplomerade "biosfärsambassadörer".
"Blekinge Natur och Kulturvård har under 2017 haft en kraftig tillväxt och är nu organiserat i tre olika avdelningar. Naturvårdsavdelningen som utökats personellt (8 pers) och har de flesta uppdragen i Naturreservat åt Länsstyrelsen i Blekinge och Kronoberg. Entreprenadavdelningen (5 pers) där vi som underleverantörer arbetar med fiberdragning på privata tomter. Kaffestugan Wämö (5 pers) är en ny verksamhet där vi bedriver Kafé/restaurang med konferenser och andra evenemang.

Organisationsnummer: 556827-7874 Antal anställda: 5
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 18
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Kultur, nöje, fritid
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0455-456 66
E-post: info@blenk.se
Hemsida: http://www.blenk.se
Län:Blekinge län
Adress:Besöksadress: Skärva Gård, Postadress: Verstorp 4, 37191 Karlskrona