om arbetsintegrerande socialt företagande

Leia företagshotell AB/Yoda

Yoda är ett socialt företag inom aktiebolaget Leia företagshotell AB.

Yoda erbjuder arbetstränings- och sysselsättningsplatser för de som står långt från arbetsmarknaden. Det sociala företaget är väl avgränsat mot resten av företaget. Yoda är till för dig som vill utvecklas i din takt, ha meningsfulla uppgifter och få erfarenheter med dig ut i arbetslivet. Här finns en reception, vaktmästeri och administrativ funktion som avlastar företagare.

Leia är ett nytt och innovativt företagshotell med mervärde i Umeå.

I våra lokaler har vi konferensrum/konferensservice, receptionsservice, företagarservice, lokalvård och IT-support, mötesplatser, hela eller delade rum med all service som kök, kopiering, smartboard, städning och färdig mat till försäljning. Vi På gång är en Poddstudio och digitalisering av bilder. De företag som finns här har som ambition att samverka med varandra. Förutom kontorsrum hyr vi ut våra konferenslokaler och samtalsrum även till utomstående kunder. Vi arrangerar också hela konferenser.

Leia är en arena för olika projekt. Tidigare projekt är till exempel Leia Accelerator, Leia Näring och Yoda - ett socialt företag. Yoda fungerar nu som ett serviceföretag till företagen i Leia och de aktiviteter som genomförs där.

Organisationsnummer: 556875-2280 Antal anställda: 4
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 12
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Kontorsservice, ekonomi
Övrig service
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0735-53 47 38
E-post: lena.sp@foretagshotellet.se
Hemsida: http://www.foretagshotellet.se
Län:Västerbottens län
Adress:Storgatan 43 90326 Umeå