om arbetsintegrerande socialt företagande

KASAK Ek förening

KASAk, Karlskrona Sociala ArbetsKooperativ, är ett bilvårdsföretag som vårdar bilar och människor. Vår största kund är Karlskrona kommun, som har ca 400 bilar som ska vårdas varje månad. Vi tillhandahåller även arbetsrehabiliteringsplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. All vinst återinvesteras i företaget.

Organisationsnummer: 769630-3069 Antal anställda: 28
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 32
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Bil och cykelvård Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:070 - 874 55 07
E-post: adm@kasak.se
Hemsida:
Län:Blekinge län
Adress:Kolonivägen 72 37154 Karlskrona