om arbetsintegrerande socialt företagande

Katarina sociala företagande

Katarina Sociala Företagande (KSF) är en ideell förening som arbetar för att bryta utanförskap och hjälpa människor tillbaka till livet och arbetslivet. Föreningen har bildats för att stödja Katarina församlings sociala verksamhet, för att nå längre och för att kunna hjälpa och stödja fler.​ ​

Organisationsnummer: 802464-6658 Antal anställda: 4
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 15
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Information, kommunikation, utbildning
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:070-9153961
E-post: catering@katarinasocialaforetagande.se
Hemsida:
Län:Stockholms län
Adress:Högbergsgatan 15A 11620 Stockholm