om arbetsintegrerande socialt företagande

Mutcho Ekonomisk förening

 

Mutcho har en bred verksamhet för att arbeta med entreprenörskap och integration.

Entreprenörskap: Mutcho Samhälle och Företag inspirerar nyanlända att starta upp projekt eller ett kooperativ vilket skapar en tillhörighet i samhället. Syftet är att bibehålla framtidstro och kreativitet bland nyanlända, utveckla kompetens och träning för att ytterligare utveckla samarbetare och se potentiella utvecklingsområden. Detta gör vi i samarbete med Coompanion Nord.

Integration: Integration börjar med information. Mutcho vill samarbeta med olika kommuner och Migrationsverket i Boskolan och Medborgarboken. I Älvsbyns kommun handlar det om att öppna dörrar för asylsökande genom bättre och mer tillgänglig information samt att erbjuda utbildning i form av studiecirklar.

Boskola - handlar om vilka regler gäller för mig som hyresgäst, vilka är mina skyldigheter och rättigheter. Hur sköter jag min bostad, tvättstuga, sophantering m.m

Medborgarboken - Medborgarboken är ett studiematerial för den som vill veta mer om vardagsliv och värderingar i Sverige och det svenska samhället i allmänhet.

Bra att veta – Säkerhet i huset, trafikregler, handla, besöka sjukvården m.m.

Mutcho Ungdomsverksamhet  - Stödja och inspirera unga till att påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation, skaffa ett gemensamt mål: Integration genom sport och kultur utbyte på Ungdomsgården och skapa ett positivt grupptryck som kan påverka andra positivt. www.alvsbyungdom.se

Vi vill ge alla människor samma unika möjligheter till utveckling

Organisationsnummer: 769624-7852 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 7
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Kultur, nöje, fritid Utländsk bakgrund
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0706-72 57 38
E-post: ntotom@yahoo.fr
Hemsida: http://www.mutcho.nu
Län:Uppsala län
Adress:Grevegatan 11 D 81541 Tierp