om arbetsintegrerande socialt företagande

Stickans Bokföring & Event

Stickans Bokföring & Event arbetar med att utveckla människor via Stickans Kamratstöd med arbete inom ekonomi- och eventsektorn. Vi hjälper människor att komma in i arbetslivet genom praktik, aktivt arbete och genom att i förlängningen få arbete i externa företag eller genom att starta egna företag.


Organisationsnummer: 802450-9542 Antal anställda: 2
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 2
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Kontorsservice, ekonomi
Personaluthyrning, bemanning
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0708-764439
E-post: joakim@stickans.org
Hemsida: http://stickan.iogt.se
Län:Jönköpings län
Adress:c/o Kihlberg, Näckrosstigen 2 56140 Huskvarna