om arbetsintegrerande socialt företagande

Öppna Kanalen Växjö

Öppna Kanalen Växjö är en mötesarena och forum för delaktighet, integration och sysselsättning. Öppna Kanalen är en sändande kanal som sänder TV i det analoga och digitala kabelnätet i Växjö och Kronoberg. Kanalen sänder även på sin egen Playkanal där syftet är att göra medborgarens röst hörd. Under alla åren har hundratals enskilda och föreningar kunnat engagera sig, arbetsträna, men även utbilda sig i mediehantering och samhällsorientering. Kanalen har ingen vinstsyfte. All vinst går till återinvestering i företaget som skapar förutsättningar till att andra i utanförskap får möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden, samt stärker sin självkänsla som person.

Organisationsnummer: 802428-6711 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 6
Startår: 2005
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Kultur, nöje, fritid
Öppna Kanalen är till för alla i det lokala/regionala samhället, men fokus ligger på Nyanlända, arbetslösa och ungdomar

Kontaktinformation

Telefon:0470-32 26 00
E-post: info@okv.se
Hemsida: http://www.okv.se
Län:Kronobergs län
Adress:Kronobergsgatan 8 35233 Växjö