om arbetsintegrerande socialt företagande

Urkraft Service AB

Alla har en urkraft. Denna insikt är grunden och utgångspunkten för all verksamhet som Urkraft bedriver, såväl internt som externt. Det finns en stark tro på varje enskild individ och dennes förmåga att utvecklas och ta plats i ett sammanhang. En människa som känner sig behövd och får en roll som är betydelsefull och äkta, ger sig själv egenmakt och därmed en chans att växa. Urkraft startade sin verksamhet 1988 och har 15 anställda, varav flera själva har erfarenhet av att leva med en funktionsnedsättning. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten och det övergripande målet är att integrera människor i arbetsliv och samhälle. Vi förenar teori med praktik för att hitta konkreta jobb- eller utbildningsmöjligheter. Detta sker genom korta beslutsvägar, lokal förankring och goda kontakter med andra samhällsaktörer. Alla som kommer till Urkraft är viktiga personer och alla deltagare och all personal är engagerade i och medverkar aktivt i helheten Urkraft.

Organisationsnummer: 556364-8160 Antal anställda: 15
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 35
Startår: 1988
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:091057900
E-post: info@urkraft.se
Hemsida: http://www.urkraft.se
Län:Västerbottens län
Adress:Laboratorgränd 9 93162 Skellefteå