om arbetsintegrerande socialt företagande

M29 - Socialt Företagscenter

M29 - En organisation för social och mänsklig utveckling. För att utveckla den sociala ekonomin och socialt företagande har vi skapat M29 - socialt företagscenter. I denna fristående ekonomiska förening knyter vi samman olika resurser och har samlat bred kunskap och lång erfarenhet om arbetsintegrering och socialt företagande. Målet är att skapa en plattform för att utveckla sociala affärsidéer, ge stöd åt befintliga ASF, erbjuda ledningsstöd och administrativa tjänster m.m. M29 samarbetar med kommuner, arbetsförmedling, försäkringskassan, Nyföretagarcentrum, Coompanion m.fl. Vi vill i samarbete med den offentliga sektorn lyfta fram människors arbetsförmågor och koppla ihop detta med sociala affärsidéer och näringslivets efterfrågan på produkter och tjänster. Socialt företagscenter har som mål att starta sociala företag som ger människor möjligheten att återta makten över sitt liv och känna sig stolta över det de åstadkommer.

Organisationsnummer: 769627-9327 Antal anställda: 4
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 5
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Kontorsservice, ekonomi
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0736-61 04 29
E-post: oskar@m29.se
Hemsida: http://www.m29.se
Län:Stockholms län
Adress:Maskingatan 29 19560 Arlandastad