om arbetsintegrerande socialt företagande

Verdandi Stockholms Distrikt, VSD

VSD, som har sin grund i Trappstegen Rehab ek.fö., skapades 2007 av några Stockholmskretsar för att utveckla ett Arbetsintegrerande Socialt Företag som verktyg för att hjälpa främst långtidsarbetslösa tillbaka till anställning från utanförskap. Vår främsta samarbetspart är Arbetsförmedlingen som placerar arbetslösa hos oss för sysselsättning och arbetsträning.
Vår verksamhet bedrivs i Sundbyberg och Fittja/Botkyrka i form av Arbetsintegrerande Socialt Företag, ASF. Alla våra åtta arbetsledande anställda kommer från tidigare FAS3 placeringar hos oss.
Vår huvudsakliga verksamhet består av Secondhandbutiker, Mattillverkning, Systuga, Caféer, miljöarbete och återbruk. Intäkterna i VSD består till ca. 50% av handledarstöd från AF och ca. 50% från försäljningsintäkter.

VSD är en helt egen organisation, med eget organisationsnummer, som på heltid jobbar med ASF frågor. Vårt mål med verksamheten är att så många som möjligt av långtidsarbetslösa ska får en meningsfull tillvaro och anställning via ett framgångsrikt ASF. Med hjälp av våra erfarenheter och kunskaper kan vi sedan hjälpa kretsar runt om i landet att starta upp ASF.

Organisationsnummer: 802005-9591 Antal anställda: 10
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 40
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hantverk, konst
Återvinning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:076-1750777
E-post: secondhand@verdandi.se
Hemsida: http://www.verdandi.org
Län:Stockholms län
Adress:Vattugatan 16 17273 Sundbyberg