om arbetsintegrerande socialt företagande

Funkibator Öst ideell förening

Funkibator förenar funktionsnedsättning med utveckling och social innovation. Har en bred etablerad affärsverksamhet och utvecklar ny verksamhet som succesivt lanseras. Vi erbjuder tjänster inom områdena arbetsmarknad, ekonomi, information och marknadsföring samt driver även en hjälpmedelsbutik. Funkibator har också tillstånd från IVO för att bedriva personlig assistans. Vi har stor kompetens inom det digitala området och använder många digitala verktyg i verksamhetsutveckling, styrning och ledning av verksamheten. Digital teknik och kreativa arbetsmetoder innebär att vi snabbt och effektivt kan gå från idé till genomförande. Funkibator verkar brett och är bra på att fånga upp personer med olika sorters funktionsnedsättningar. Genom den ideella föreningen som plattform, så bedriver vi parallellt med affärsverksamheten medlems- och fritidsaktiviteter, volontärsverksamhet, samtalsgrupper, social träning, fysisk aktivitet och hälsa samt stöd i kontakter med myndigheter.

Organisationsnummer: 802462-4150 Antal anställda: 37
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 65
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Information, kommunikation, utbildning
Kontorsservice, ekonomi
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0470-223 42
E-post: info@funkibator.se
Hemsida: http://www.funkibator.se
Län:Kronobergs län
Adress:Infanterigatan 10 35235 Växjö