om arbetsintegrerande socialt företagande

PIX ekonomisk förening

PIX (Papper Igelkott Xylofon) är en ekonomisk förening som ägs av tre ideella föreningar. Tillsammans bildar PIX och dess medlemmar ”Nätverket SIP - Samhällsförändring i praktiken”. PIX ger service åt sina ägare/medlemmar och driver även arbetsmarknadsverksamhet och sociala affärsidéer. Vinst och överskott från denna verksamhet återinvesteras i de ideella medlemsföreningarnas verksamhet. 2015 köpte PIX en äldre industrifastighet som varit glasmästeri i Växjö, med målet att bygga upp ett kreativitets- och aktivitetshus öppet för allmänheten, med fokus på unga och unga vuxna och specifikt personer med funktionsnedsättning. Stora lokaler gav stora möjligheter att skapa något unikt i Växjö. Allt från smådjursfarm, medialabb och odlingar till bio, arbetsträning och fritidsaktiviteter inryms i huset som heter Mästeriet.

Organisationsnummer: 769611-9572 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 5
Startår: 2006
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Information, kommunikation, utbildning
Kontorsservice, ekonomi
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Unga

Kontaktinformation

Telefon:0470-223 40
E-post: info@sip.se
Hemsida: http://www.sip
Län:Kronobergs län
Adress:Infanterigatan 10 35235 Växjö