om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägen ut! Fastighetsservice (KBK ek för)

Inre och yttre fastighetsskötsel.Flyttstädning. Flyttuppdrag.

Organisationsnummer: 769632-2887 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 15
Startår: 2017
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Transport
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0107079300
E-post: vagenut@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:c/o Vägen ut! Fiskhamnsgatan 41 D 41458 Göteborg