om arbetsintegrerande socialt företagande

Butik Spektra

Vi vänder oss till personer med egna diagnoser inom NPF och erbjuder t.ex. arbetsträningsplatser och handledare med egen diagnos som jobbar för att hitta och utveckla förmågor genom bl.a kreativt skapande och butiksarbete.

Organisationsnummer: 769635-5234 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 6
Startår: 2017
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hantverk, konst
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:0729-74 38 60
E-post: kontakt@butikspektra.se
Hemsida: http://www.butikspektra.se, www.facebook.com/Butikspektra/
Län:Uppsala län
Adress:Stationsvägen 6 74841 Örbyhus