om arbetsintegrerande socialt företagande

forum SKILL

forum SKILL är en resursorganisation som, med mänskliga rättigheter som utgångspunkt, driver flera olika projekt och verksamheter. Våra verksamheter består av arbetsintegrerade sociala företag, rehabiliterande kulturarbete samt en utbildningsdel. Vi har två olika fokus: dels kunskapsspridning (om identitet och normer respektive våld), dels arbetsintegration i tre sociala företag, Mamas Retro, Mamas Retro Gårdsten och Tråd&Trade. forum SKILL bistår de anställda på företagen med stöd genom handledning, mentorskap, utveckling samt ett kansli för administration, ekonomi och samordning.

Mamas Retro finns som ett eget företag i förteckningen, här anges antalet anställda/sysselsatta i Tråd & Trade.

Organisationsnummer: 802448-5149 Antal anställda: 36
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 70
Startår: 2009
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hantverk, konst
Kontorsservice, ekonomi
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:031-12 14 40
E-post: info@forumskill.se
Hemsida: http://www.forumskill.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Linnegatan 5 41304 Göteborg