om arbetsintegrerande socialt företagande

Kulmi -Gävle ekonomisk förening

Det sociala företaget arbetar med arbetsträning, språkträning och att integrera invandrare på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Med språk, kunskap om samhället, men framför allt genom att hjälpa till att skaffa en egen försörjning genom ett arbete eller genom att starta ett eget företag. Vi ger kunskap, stöd och tar fasta på tidigare utbildningar, yrkeserfarenhet och arbetserfarenhet. Naturligtvis så kommer inte de med svenskt ursprung uteslutas. Vi arbetar med sömnad, möbel-tapetsering, mobil- och datareparationer samt skapar och utvecklar affärsidéer.

Vi jobbar också med olika träningar, bl a självförtroendeträning och utveckla personligt.

Vi driver även ett café. Målgruppen är också blandad.

Organisationsnummer: 769632-7969 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 3
Startår: 2016
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0708-52 88 50 eller 0727-38 43 00
E-post: info@kulmi.se
Hemsida: http://www.kulmi.se
Län:Gävleborgs län
Adress:Södra Kungsgatan 59, 80255 Gävle