om arbetsintegrerande socialt företagande

Cirkeln i Järvsö Ekonomisk Förening

Produktion och försäljning av närproducerade och krav odlade grönsaker, i huvudsak Tomater och Gurka i växthus. Samt övriga grönsaker på friland. Växthusyta ca 1 100 m2. Vår tanke är att skapa en så stor bredd av närproducerade produkter genom egen produktion och vidareförädling i samarbete med andra närproducenter. Detta skall ske samtidigt som vi skall skapa jobb och praktikplatser för de som står långt från arbetsmarknaden idag.Vår tanke är att successivt låta medarbetare som visar intresse komma in som medlemmar i föreningen. Vi distribuerar idag i stort sett över hela Hälsingland.

Organisationsnummer: 769631-5428 Antal anställda: 2
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 4
Startår: 2016
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Legoarbete
Odling, trädgårdsarbete
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0703-98 65 55
E-post: cirkelnijarvso@outlook.com
Hemsida:
Län:Gävleborgs län
Adress:Nor Kasernvägen 7 82754 Järvsö