om arbetsintegrerande socialt företagande

Slussen i Lagan

Slussen i Lagan är en ideell förening som driver ett socialt företag, som ger sysselsättning och arbetsträning. Med hjälp av en stor grupp ideella arbetskrafter, anställda och personer i arbetsträning utvecklas verksamheten hela tiden. I verksamheten bedrivs en Second Hand, Café samt i olika underavdelningar fastighetsförvaltning, förskola och personlig assistans.

Organisationsnummer: 802457-0999 Antal anställda: 15
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 34
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Övrig service
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0709-59 58 82
E-post: info@slussenilagan.se
Hemsida: http://www.slussenilagan.se
Län:Kronobergs län
Adress:Ringvägen 1 34150 Lagan