om arbetsintegrerande socialt företagande

Stadsnära Lantgård Lidköping ek för

Jordbruk, trädgårdsväxtodling, café o djurhållning

Organisationsnummer: 769627-6307 Antal anställda: 6
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 11
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Kultur, nöje, fritid
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:+46723978897
E-post: administration@lantgarden.com
Hemsida: http://www.lantgarden.com/
Län:Västra Götalands län
Adress:Råda Brädegården 53157 Lidköping