om arbetsintegrerande socialt företagande

Tierps kretsloppsservice EKF

Vi hjälper människor i närmiljön som befinner sig i utanförskap genom att tillhandahålla praktikplatser som vi sedan rekryterar till anställning ifrån.

Organisationsnummer: 769623-5956 Antal anställda: 23
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 34
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Odling, trädgårdsarbete
Transport
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0730-21 11 19
E-post: tierps.kretslopp@hotmail.se
Hemsida: http://www.tierpskretslopp.se
Län:Uppsala län
Adress:Grevegatan 32, 81540 Tierp