om arbetsintegrerande socialt företagande

Basta Väst

Basta Väst är ett brukarstyrt arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder missbruksrehabilitering och arbetsträning genom det sociala företagandet. Varje år återinvesteras överskottet i Bastas verksamhet för att skapa möjlighet för fler människor att komma hit. Här bedrivs socialt företagande inom flera olika områden, exempelvis: byggverksamhet, fastighetsskötsel och hunddagis. Via Basta Västs dotterbolag erbjuds även tjänster inom bilrekond, klottersaneringar och tågsaneringar (Icko Clean), renovering och nytillverkning av pallar (MG Pall) samt hotell- och konferens på Brunsbo Gästgiveri.

Organisationsnummer: 556688-6411 Antal anställda: 5
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 30
Startår: 2002
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Bil och cykelvård
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:033–26 12 00
E-post: bastavast@basta.se
Hemsida: http://www.basta.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Norsesundsvägen 140 44163 Alingsås